Akta grodzkie i ziemskie

 

Tom 10 – Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego 1065—1783, wydał Ksawery Liske, str. VI i 542

Tom 13 – Najdawniejsze zapiski sadów przemyskich i przeworskiego 1436—1468, wydał Ksawery Liske, str. XIV i 729

Tom 14 – Najdawniejsze zapiski sądów lwowskich 1440—1456, wydal Ksawery Liske, str XVII i 634

Tom 17 – Najdawniejsze zapiski sądów przemyskich i lwowskich 1469—1506, wydał Antoni Prochaska, str. LVIII i 660

Tom 18 – Najdawniejsze zapiski sądów przemyskich 1469—1506, wydal Antoni Prochaska, str. XLIII i 701

Tom 19 – Najdawniejsze zapiski sądów lwowskich, przemyskich, przeworskich, aanockich, halickich, hełzkich, buskich i lubaczowskich 1439—1570, wydał Antoni Prochaska, str. XXXIV i 855

Tom 20 – Landa sejmikowe wiszeńskie 1572—1648, wydał Antoni Prochaska, str. L i 639

Tom 21 – Lauda sejmikowe wiszeńskie 1648—1673, wydal A. Prochaska, str. XXXIV i 753

Tom 23 – Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie, 1731—1772, wydał Antoni Prochaska, str. XXII i 682

 

Wielkopolska Bibloteka Cyfrowa - http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/