Tustanowski_12 – Borysław

 

Włodzimierz Tustanowski

 

Borysław – 11 grudnia 1932

 

Borysław – 28 kwietnia 1939