Tustanowski_04 – Trybuchowce

 

Trybuchowce – lata 1930

stoją od lewej: Paweł Tustanowski, Rozalia Tustanowska z mężem, Mikołaj Tustanowski,

siedzą: Franciszek Tustanowski, x

 

Trybuchowce – lata 1930

wesele Rozalii Tustanowskiej z Hrubą

od lewej stoją: Maria Tustanowska, kuzynka, x, Katarzyna Tustanowska, x, kuzynka, Zofia Tustanowska.

niżej: Helena Tustanowska