Wyemigrowali do USA

 

  Name of Passenger

Residence

Arrived

Birth Date

Death Date

Nationality

Port

Tastanowski Antonina

oloniczy

1909

1889

 

Russia

 

Tastanowski Jan

oloniczy

1909

1880

 

Russia

 

Tastanowski Wyronka

oloniczy

1909

1908

 

Russia

 

Tostanowska Pazia 

Sniatyniza, Galicia 

1913 

1895

 

 

 

Tustanovski Wasyl 

Liszura, Austria 

1907 

1888

 

 

 

Tustanovski Wladyslaw 

Lancovica, Russia 

1913 

1897

 

 

 

Tustanovsky Andre 

B. Aires, Argentine 

1924 

1886

1961

Russian verbyncha

 

Tustanowska Olga

 

1948

1878

 

Polish

 

Tustanowski Gregorz

 

1938

1916

 

 

 

Tustanowski Michal 

Trubezyna 

1904 

1886

 

Polish

New York

Tustanowski Nikola

 

1912

1883

 

Russniak

 

Tustanowski Pioter 

Hermanswka, Russia 

1914 

1990

 

 

 

Tustanowski Eugenicz 

Rosolowice, Russia 

1910 

1893

 

Polish

 

Tustanowski Fedio 

Zikusczik 

1906 

1888

 

Russniak

 

Tustanowski Hryn

Swidowa

1903

1876

 

 

Halifax

Tustanowski Iwan

Drohobycz

1909

1883

 

 

Southampton

Tustanowski Josef 

Rosochowacie, Austria 

1912 

1893

 

 

New York

Tustanowski Sewerin 

Hermanowka, Russia 

1912 

1881

 

Polish

 

Tustanowski Stanislaw

Jazlowiec

1912

1872

 

 

Quebek

Tustanowsky Helen

Kovno

1928

1899

 

 

Michigan

Tustanowsky Somion

Padenlskie

1919

1890

 

Russia

New York

 

Wracaj