Mieszkali we Lwowie

 

1902

Tustanowska       Amelia – wdowa po urzędniku, Ścieżkowa 12

Tustanowski        Maryan – radca sądowy, Długosza 5

                           Apolinary – emer. sędzia prok., Łyczakowska 29d

                           Maryan – oficyał sądowy, Śniadeckich 6

                           Mich – inż. poczt., Sakramentek 10

                           Piotr – asystent kasy, Szumlańskiego 11

 

1910

Tustanowska       Izydora – wdowa, Łyczakowska 39d

                           Justyna – emerytka, Kościuszki 16

Tustanowski        Maryan – st. oficyał sądowy, Teatyńska 7

                           Michał – emerytowany radca budow., Bonifratrów 14

                           Piotr – urzędnik Kasy oszczędn., Gródecka 53a

 

1913

Tustanowska       Cecylia – literatka, Kraszewskiego 15

                           Emilia – żona radcy Dw., Potockiego 25

                           Izydora – wdowa po naczel. sąd., Hausnera 12

                           Michalina – ofict. poczt., Listopada 25

Tustanowski        Jan – oficjał pryw., Sadownicka 40

                           Józef – aspirant kol., Karpińskiego 3

                           Józef – urzędnik Banku, Ossolińskich 19

                           Justyn – urzęd. pryw., Bema 23

                           Marceli – emeryt, Strzemię 11

                           Maryan -  st. oficyał sądowy, Teatyńska 33

                           Michał – emerytowany radca, Listopada 23

                           Piotr – rewid. kasy oszcz., Bema 33a

                           Sas Wiktor – radca Dw., Nabielaka 20

 

1914

Tustanowska Emilia – wdowa po radcy Dw., 29 VIII. 914. Teplitz-Schonau, Pragenstrasse 1. 41, Czechy, 2 osoby

Tustanowski Marceli – emerytowany radca Dw., 30 VIII. 914. Wiedeń, VII., Pfeigasse 1. 21, d. 9. 3 osoby

Tustanowski Maryan – st. oficyał sądowy, - , Wiedeń, VII., Neustiftgasse 1. 71, II., d. 17. 2 osoby

Tustanowski Piotr – rew. gla. Kasy Oszcz., jak wyżej, 2 osoby

Tustanowski Stanisławsłuch. praw., jak wyżej. 1 osoba