Ród Heraldyczny Dragów – Sasów

szlachta gniazdowa na Rusi Halickiej oraz inne rody współherbowne

 

W polu błękitnym nad rogami półksiężyca złotego barkiem w dół dwie gwiazdy złote, między którymi strzała w słup, żeleźcem do góry. W klejnocie nad hełmem w koronie ogon pawi przeszyty strzałą w lewo. Według tradycji herb ten pochodzi z Saksonii. Natomiast do Polski został przyniesiony przez Węgra, hrabiego Hujda, który sprzymierzył się z księciem ruskim Lwem przeciw Mazowszu i osiadł następnie na Rusi. Herb najbardziej rozpowszechniony na Rusi Czerwonej. Sasem pieczętowało się blisko 300 polskich rodzin szlacheckich.

Wizerunki Herbu Sas

 

Rody szlacheckie herbu Sas

Nie ma pełnego spisu wszystkich polskich rodzin szlacheckich. Niniejsza spis zawiera nazwiska rodzin pieczętujących się tym herbem zaczerpniętych z dostępnych źródeł, z włączeniem wariantów pisowni. Ponieważ wiele nazwisk szlacheckich ma swe pochodzenie w nazwach dóbr rodzinnych spokrewnione linie mogły przyjąć inne nazwiska lub mogły je zmienić z upływem czasu. Wiele rodzin też przyjęły przydomki by odróżnić pomiędzy gałęziami rodu. Natomiast są też rodziny o podobnych nazwiskach, które pieczętują się innymi herbami albo nie są herbowymi. Nie można wnioskować o herbie tylko na podstawie nazwiska do tego potrzebny jest rodowód po mieczu.

T

Tarnawski, Tatomir, Tarnowski, Tokarski, Topolnicki, Towarnicki, Trojanowski, Turczyński, Tustanowski, Tychowski, Tymowski, Tysowski, Tyssowski,

 

http://www.forumnobilium.net/sas.htm