Tu mieszkali Tustanowscy

Miejscowość i jej charakter

Terytorialnie właściwe władze i urzędy oraz urządzenia komunikacyjne

Gmina

Powiat polityczny

Województwo

Poczta i telegraf (telefon)

Stacja kolej, z odległością km.

Najbliższa linja komunik. autobus. z odległością km.

Sąd

Urzędy parafjalne

(rz-kat., gr-kat., wsch.-słow., orm.-kat., prawosł., ewang., ew-ref

Grodzki

Okręgowy

BORYSŁAW,

m-to

Borysław

Drohobycz

Lwow.

Borysław 1

Bory­sław 2 (Tustanowioe)

Borysław 3 (Maźnica)

loco 2'5

Borysław-Drohobycz

Drohobycz

Sambor

loco (Tustanowice) r

loco g, Stryj e

DROHOBYCZ,

m-to

Drohobycz

Drohobycz

Lwow.

Drohobycz 1 (ulica Jagiellońska 31) Drohobycz 2 (dworzec kolej.)

loco

Drohobycz-Borysław

Drohobycz- Poczajowice-Medenice

Drohobycz-Poczajowice- Stryj

Drohobycz-Sambor

Drohobycz (Sąd Grodzki i Sąd Pracy)

Sambor

loco r g

Brygidyn e

Glmne,

wieś

Glinne

Sambor

Lwow.

Łąka k/Sambora

Dorożów 3

Sambor-Drohobycz 4

Sambor

Sambor

Wacowice r

Byków g

Brygidyn e

Hordynia,

wieś

Hordynia

Sambor

Lwow.

Dublany k/Sambora

Dublany 5

Sambor-Rudki 7

Sambor

Sambor

Dublany r Hordynia g

JAWORÓW

m-to

Jaworów

Jaworów

Lwow.

loco

loco

Jaworów-Janów-Lwów, Jaworów-Krakowiec-Ra ymno, Jaworów-Niemierów-Lubaczów

Jaworów

Przemyśl

rz,-kał.: loco, gr.-kat.: par. Jawrów-Miasto i par. Jaworów – Małe Przedm. ewang.; Hartfeld (pow Grodek Jag.)

Jaworów,

dwór

Jaworów

Jaworów

Lwow.

Jaworów

Jaworów 3

Jaworów 0’5

Jaworów

Przemyśl

Jaworów r p Hartfeld e

Jaworów,

wieś i dwór

Jaworów

Turka

Lwow.

Sianki

Sianki 6’5

Turka-Wysocko Wyżne 15

Borynia

Sambor

Borynia r, Botełka Wyżna g

Kornalowice,

wieś i dwór

Kornalowice

Sambor

Lwow.

Kalinów

Kalinów 7

Sambor-Rudki 7

Sambor

Sambor

Dublany r looo g

Lisznia,

wieś

Lisznia

Drohobycz

Lwow.

Drohobycz

Drohobycz M-to 5

Drohobycz-Sambor

Drohobycz

Sambor

Drohobycz r loco g

Terło.

wieś i dwór

Terło

Sambor

Lwow.

Starzawa k/Chyrowa

Starzawa 4

Chyrów-Ustrzyki Dolne 1

Stary Sambor

Sambor

Chyrów r loco g

Tustanowice,

przedm i dwór

Boryław

Drohobycz

Lwow

Borysław 2

Borysław 2

Drohobycz-Borysław 3

Drohobycz

Sambor

Bory staw r.

loco g

Uniatycze,

wieś i dwór

Uniatycze

Drohobycz

Lwow.

Drohobycz 1

Drohobycz 9

Sambor-Drohobycz 3

Drohobycz

Sambor

Drohobycz r

loco g

Iwanowce,

wieś

Iwanowce

Kołomyja

Stan.

Tłumaczyk

Tłumaczyk 3

Delatyn-Kołomyja

Kołomyja

Kołomyja

Kołomyja-Marjówka r

Tłumaczyk g

KUTY

m-to

Kuty

Kosów

Stan.

loco

Zabłotów 34

Kuty-Kosów

Kuty-Żabie

Knty

Kołomyja

loco r g ok.

Tustań,

wieś i dwór

Tustań

Stanisławów

Stan.

Halicz

Halicz 2

Stanisławów-Rohatyń 4

Halicz

Stanisławów

Bołszowce r

loco g

ŚNIATYN,

m-to

Śniatyn

Śniatyn

Stan.

loco

Śniatyn-Załucze 4'5

Śniatyn-Rożnów-KOSÓW

Śniatyn-Zablotów-KOŁOMYJA

Śniatyn

Kołomyja

loco r g i ok; Kołomyja-Baginsberg e

Iwanowce,

wieś

Iwanowce

Żydaczów

Stan.

Żydaczów

Żydaczów 4

Żydaczów-Mikołajów 2’5

Żydaczów

Stryj

Żydaczów r Iwanowce g

Babulince

wieś

Bobulince

Buczacz

Tarn

Osiowce k/Buczacza

Jezierzany 15

Buczacz-Stanisławów 14

Buczacz

Stanisławów

Babulince r g

Buczacz

m-to

Buczacz

Buczacz

Tarn

loco

Buczacz 1

Buczacz-Jazłowiec

Buczacz-Podhajce

Buczacz- Potok Złoty i Stanisławów

Buczacz

Stanisławów

loco r g

Hermanówka,

kol.

Trybuchowce

Kopyczyńce

Tarn.

Horodnica

Husiatyń 9

Husiatyń - Kopyczyńce  9,5

Husiatyń

Czortków

Liszkowce  r loco g

Jazłowiec

m-to

Jazłowiec

Buczacz

Tarn

loco

Pyszkowce 13

Jałowiec-Buczacz

Buczacz

Stanisławów

loco r g

Kuźminczyk

Kużminczyk

Kopyczyńce

Tarn.

Husiatyń

Husiatyń 4

Husiatyń - Kopyczyńce 3

Husiatyń

Czortków

Husiatyń r g

Mytnica,

wieś

Sorocko

Skałat

Tarn.

Sorocko

Kołodziejówka 5

Wyrzysk-Wysoka 3'5

Grzymałów-Tarnopol 8'5

Skałat

Tarnopol

Sorocko r g

Olchowiec,

wieś ł dwór

Olchowiec

Kopyczyńce

Tarn.

Husiatyn

Husiatyn 4

Husiatyn - Kopyczyńce 3

Husiatyń

Czortków

Husiatyń r g

Ostapie,

wieś i dwór

Ostapie

Skałat

Tarn.

Grzymałów

Grzymałów 3

Grzymałów-Tarnopol 2

Grzymałów

Tarnopol

loco r g

Przemyślany,

dwór

Przemyślany

Przemyślany

Tarn.

Przemyślany

Przemyślany 1'5

Przemyślany-Knrowice 0'6

Przemy­ślany

Brzeżany

Przemyślany r g

Przemyślany,

m-to

Przemyślany

Przemyślany

Tarn.

loco

loco 0'5

Przemyślany-Knrowice

Przemy­ślany

Brzeżany

loco r g

Rosochowaciec

wieś i dwór

Rosochowaciec

Podhajce

Tarn.

Jastrzębowo k/Tarnopola

Słoboda-Teofipólka 7

Kozowa 13

Kozowa

Brzeżany

loco r Iszczków g

Szydłowce

wieś

Szydłowce

Kopyczyńce

Tarn

Husiatyn

Husiatyn 9

Husiatyn-Kopyczyńce 10

Husiatyn

Czortków

Sidorów

Świdowa

wieś i dwór

Świdowa

Czortków

Tarn

Tłuste

Tłuste 2

Tłuste-Czortków 1

Czortków

Czortków

Tłuste r loco g

Tarnopol,

m-to

Tarnopol

Tarnopol

Tarn.

 

 

 

 

 

 

Taurów,

wieś i dwór

Taurów

Brzeżany

Tarn.

Kozłów k/Tarnopola

Denysów-Kupczyce 10'5

Kozłów-Tarnopol 6

Kozowa

Brzeżany

loco r g

Trubczyn

wie

Trubczyn

Borszczów

Tarn

Mielnica

Iwanie Puste 21

Mielnica-Czortków 17

Mielnica

Czortków

Dźwiniaczka r

Bielowce g

Trybuchowce,

wieś i dwór

Trybuchowce

Buczacz

Tarn.

Buczacz

Pyszkowce 4

Buczacz-Czortków 0,5

Buczacz

Stanisławów

Bnczacz r loco g

Wasylków,

wieś

Wasylków

Kopyczyńce

Tarn.

Husiatyn

Husiatyn 14

Husiatyn-Kopyczyńce 14

Husiatyn

Czortków

Sidorów r

Krzyweńkie g

Zbrzyź,

wieś i dwór

Zbrzyź

Borszczów

Tarn.

Skała n/Zbruczem

Skała 8'5

Skała-Borszczów 8

Borszczów

Czortków

Skała r Burdiakowce g

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych – opracował komitet redakcyjny pod kierunkiem inż. Tadeusza Bystrzyckiego, Wyd. Książnicy Naukowej, Przemyśl-Warszawa, 1931