Internet ukończył Tarnopolski Instytut Medyczny, lekarz, zastępca głównego lekarza centralnego szpitala powiatowego w Czortkowie, następnie został dyrektorem szkoły pielęgniarek.