Nina (1938) Internet Товстановская Нина Ивановна Samarkandzka Śłużba Cywilna, przewodnicząca organu wykonawczego