Julian (18771938 Jan 5) Terror Тустановський Улян Тимофійович 1877 Chmielnicki Dunajowce Lipiny polak Wykształcenie: małopiśmienny Zawód: rolnik indywidualny Zamieszkanie: с. Лучки Кам'янець-Подільського р-ну, Хмельницька обл. Areszt 27.08.37 oskarżony o działalność kontrrewolucyjną Sąd: Specjalne posiedzenie zarządu GPU USRR 09.12.37 skazany na śmierć. Wyrok wykonano w Kamieńcu Podolskim 05.01.38. Zrehabilitowany przez Prezydium sądu Chmielnicki 23.12.88.