Akta grodzkie i ziemskie – Działo się w obozie pod Ryszkową Wolą dnia 20 sierpnia 1734. Manifest przeciwko duktowi konfederackiemu Sołtykowi. Ostatni sejmik wiszeński z dnia 9 września 1747 został zerwany. Zerwali go na dniu 11 września między innymi Mikołaj i Dymitr Tustanowscy.