Herbarz Polski, Adam Boniecki Aleksander Łuszczewski h. Nałęcz, po którym, z Anny Sienickiej, dzieci: Marjanna Józefowa Małecka i Kazimierz. Tego ostatniego, z Salomei Baranowskiej, dzieci: Marjanna Janowa Pałkowska v. Pełczyńska; Salomea Janowa Tustanowska; Tomasz i Maciej, brały spadek razem z Koźmianami i Małeckiemi po Władysławie, staroście żydaczowskim 1775-1789 r