Akta grodzkie i ziemskie – Halicz 23 lipca 1764. Manifest szlachty halickiej przeciwko uchwałom sejmu konwokacyjnego. My ziemianie, obywatele ziemi halickiej i powiatów trembowelskiego i kołomyjskiego. Halicz 23 lipca 1764. Konfederacya ziemian halickich. Działo się w Haliczu, na miejscu koła naszego konfederackiego, dnia 23 lipca roku Pańskiego 1764.