h. Sas (1731–) – Herbarz Polski, Adam Boniecki Jaworski h. Sas Ignacy, syn Dominika i Maryanny Tustanowskiej, wnuk Jana i Maryanny z Srokowskich, w grodzie trembowelskim 1782 r. dowiedli swego szlachectwa