h. Sas (1734–) – Herbarz Polski, Adam Boniecki Kraśniański h. Sas Jan, Adam, Mikołaj i Teodor, synowie Stefana, parocha w Dorożowie i Maryi Stankiewiczówny, wnukowie Michała, parocha w Hruszowie i Maryi Tustanowskiej, prawnukowie Bazylego, legitymowali się ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich, 1810 roku.