Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj – Tustanowski Kotonos h. Sas Jan, Mikołaj, Gabryel, Szczepan i Michał, Lwów Sąd ziemski, r.1782