Agad – 1823.06.18 Agnieszka Tustanowska, wdowa. Lat 55. Narajów. Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego – Narajów, Michał zm. 1810 Dec 11; żona; dzieci