Agad – Zgon 1800.04.19 Marianna. Rodzice Michał Tustanowski, szlachcic i Agnieszka Turska. Lat 4. Narajów.