Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego – Narajów, Michał zm. 1810 Dec 11; żona; dziec