Dyplom szlachecki – Tustanowski Kotonos h. Sas: Waśko, żona Krystyna Berkowicz, syn Szymon, żona Maryanna Jaworska, syn Jan żona Tacyanna Ortyńska, syn Aleksy, syn Piotr, żona Tekla Pawlikowska, syn Daniel (1823-), żona Franciszka Uracka, syn Tomasz, żona Julia Bauer. Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj – Tustanowski Kotonos (Kotonosowicz) h. Sas Alexy, Przemyski Sąd grodzki, r.1782