Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Wsie: Zalipie i Zawadówki. Testament: