Geni Agnieszka Tustanowska (Słoniewska, Anna, Agata, Urbanowska), Wife of Maciej Tustanowski. Zmarła w wieku 41 lat w Iwaniu Pustym.