Maria Krawza (18321896 Dec 19) nieobecni Maria Krawza /Satanów. Cmentarz Parafialny. Data śmierci: 1896-12-19. Żyła lat 64