Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Wsie: Zalipie i Zawadówki. Testament: Pannie Tekli córce małoletniej z mego majątku zł 5000 z wniosku matki jej a zmarłej żony mojej Rozali z Komaniewskich 3000 zł z zapisu przeze mnie zrobionego 6000 zł na Zalipiu zabezpieczonego czyli z ogułu część 3-cia 3000 zł.