Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Wsie: Zalipie i Zawadówki. Testament: Nie mniej Mariannie córce małoletniej podobnież z Teklą i Michałem jako z Rozalii.