Internet – Hr. Felicianus Iwanow, lekarz obywatel, odczuwał silnie polskość, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, zaprzyjaźniony z filomatami, w 1825 bawił w Moskwie, w 1826 podjął starania o uzyskanie posady w bibliotece cesarskiej, tłumacz powieści Waltera Scotta i pamiętników Sylvio Pellico Moje więzienie, tłumaczył teksty z języka włoskiego, w końcu lat 20-tych kolportował petersburskie wydanie Poezji Mickiewicza, za udział w powstaniu w 1830 roku zesłany do Szenkurska (Rosja, Archangielsk). Zajmował w Szenkursku stanowisku asystenta kierownika urzędu. Wybudował dom w Szenkursku. Zorganizował prywatny sierociniec dla biednych dzieci. W 1836 minister spraw wewnętrznych Bludov wydał rozporządzenie "W sprawie utworzenia we wszystkich prowincjach wystawy produktów fabryk, rzemiosła i wszelkiego rodzaju lokalnego przemysłu”. Zorganizowanie wystawy w Archangielsku zostało powierzone między innymi zesłańcowi polskiemu, byłemu doradcy F. Tustanowskiemu: Gazeta Warszawska. 1858, nr 114 – Z tegoczesnych pisarzy dzieło Silvio Pellico "Moje więzienia”, tłumaczył Felicyan Tustanowski (Wilno 1837, tomów 2);