Internet – zmarła w 1892 roku i ich potomkowie wpłacili do miejskiej administracji publicznej 100 rubli, aby w niedzielę wielkanocną wypłacano z tego kapitału pomoc na biednych ludzi Shenkurska.