h. Prus (1733–) – Herbarz Polski, Adam Boniecki Kobierski h. Prus Adam, dzierżawca Piłatkowic 1760 r., syn Józefa, 1722 r. podpisarza przemyskiego i Anny z Wojakowskich, wnuk Stanisława i Maryanny z Tustanowskich, legitymował się ze szlachectwa w sądzie grodzkim trembowelskim 1782 r