h. Sas (1735–) – Herbarz Polski, Adam Boniecki Po Antonim Czerwakowicz-Jaworski h. Sas, zmarłym w Woli Błażowskiej 1799 roku, z Katarzyny z Tustanowskich: Mikołaj, Teodor i Maryanna