h. Sas (1763–) – Herbarz Polski, Adam Boniecki Korczyński h. Sas Jan, po którym, z Anny z Tustanowskich (Toustanowskich), Grzegorz i Piotr, a z Anastazyi Lepeszowiczównej Kruszelnickiej, Siemion, wszyscy wylegitymowani ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim, 1782 r.