Geneteka – Zgon rok: 1770 Marianna Ojciec: Tustańska Matka: Parafia: Ukraina: Chodorów Uwagi: Kniehynicze