Moich trzydziestu dwóch przodków i ich krewni, Roman Prochazka (Baron) – Maria Anna Antonia Gundling, ur. 1835, ślub 30.IV. 1855 z Janem Edwardem Ritter v. Tustanowski (herbu Sas), ur. 20 IV 1822, marszałkiem powiatowym, ozdobionym złotym krzyżem zasługi z koroną (bratem starosty Wiktora (seniora) Ritter v. Tustanowski, ur. 18 X 1823, synem burmistrza Jana Ritter v. Tustanowski, ur. 5 III 1784, oraz od 4 III 1821 jego żony Gemahlin Anny Leokadi z domu de Zastawska, ur. 26 VIII 1800, wnukiem Bazylego Ritter v. Tustanowski i Mari z domu Kossowicz, prawnukiem Michała Ritter v. Tustanowski i Marianny z domu Czaykowska, praprawnukiem Pawła Ritter v. Tustanowski (po rozbiorze Polski w Tomie XVII. s. 162, szlachty Królestwa Galicji został wpisany) i Anastasi z domu Tymowicz. Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj – Tustanowski Jakób i Bazyli, Buski Sąd ziemski, r. 1782. Genealogisches Handbuch des Adels – 17.1.1794 Jacob u. Basil Tustanowski z Uniatycz; Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego – Bazyli Tustanowski szlachcic, wdowiec, zmarł 1817 May 14 w Wolance. Dzieci: Andrzej, Tomasz, Magdalena Kruszelnicka. Gabriel, Katarzyna z Jasienicy, Jan, Marianna.