Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego – Andrzej Tustanowski Kotkowicz syn Bazylego Tustanowskiego, wylegitymowany ze szlachectwa, zmarł 1840 Jan 11 w Tustanowicach. Rodzaństwo: Magdalena de Tustanowska Kruszelnicka. Tomasz Tustanowski Kotkowicz, Gabriel Tustanowski Kotkowicz, Katarzyna de Tustanowska Dydyńska z Jasienicy, Jan Tustanowski Kotkowicz, Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego – Bazyli Tustanowski szlachcic, wdowiec, zmarł 1817 May 14 w Wolance. Dzieci: Andrzej, Tomasz, Magdalena Kruszelnicka. Gabriel, Katarzyna z Jasienicy, Jan, Marianna.