Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego – Bazyli Tustanowski szlachcic, wdowiec, zmarł 1817 May 14 w Wolance. Dzieci: Andrzej, Tomasz, Magdalena Kruszelnicka. Gabriel, Katarzyna z Jasienicy, Jan, Marianna.