Moich trzydziestu dwóch przodków i ich krewni, Roman Prochazka (Baron) Maria Anna Antonia Gundling, ur. 1835, ślub 30 IV 1855 z Janem Edwardem Ritter v. Tustanowski (herbu Sas), ur. 20 IV 1822, marszałkiem powiatowym, ozdobionym złotym krzyżem zasługi z koroną (bratem starosty Wiktora (seniora) Ritter v. Tustanowski, ur. 18 X 1823, synem burmistrza Jana Ritter v. Tustanowski, ur. 5 III 1784, oraz od 4 III 1821 jego żony Gemahlin Anny Leokadi z domu de Zastawska, ur. 26 VIII 1800, wnukiem Bazylego Ritter v. Tustanowski i Mari z domu Kossowicz, prawnukiem Michała Ritter v. Tustanowski i Marianny z domu Czaykowska, praprawnukiem Pawła Ritter v. Tustanowski (po rozbiorze Polski w Tomie XVII. s. 162, szlachty Królestwa Galicji został wpisany) i Anastasi z domu Tymowicz. Dzieci: Wiktor (junior) Franz Maria Ritter v. Tustanowski, ur. 2 VII 1857; Maria Emilia Franciszka v. Tustanowska, ur. 29 I 1861 (może również obejmować: Marzell Ritter v. Tustanowski, prezes sądu, 1910 odznaczony Orderem Leopolda i Stephan Ritter v. Tustanowski, skarbnik, 1896). Pojezierze Wałeckie Na cmentarzach krakowskich spoczywają: M. z Giindlingów Tustanowska (1835-1893) i Jan Sas Tustanowski (1822-1892) radca sądu i starostwa, ozdobiony złotym krzyżem zasługi z koroną, obywatel honorowy miasta Zatora.