Internet Books Stefan Bryła w roku 1913 poznaje we Lwowie, w domu profesora Politechniki Lwowskiej Placyda Dziwińskiego uroczą pannę Marię Tustanowską, córkę Wiktora i Anieli, swoje przeznaczenie i wielką miłość całego życia. Rok później biorą ślub. Dzieje się to na krótko przed zamachem w Sarajewie i wszyscy już przeczuwają koniec spokojnych dni. Nekrologi warszawskie Bryła Maria (Tustanowska), zm. 28.05.1967. Władysław, profesor Uniwersytetu Technicznego w Warszawie, doktor nauk technicznych, inżynier, członek Parlamentu. córka - Maria (ur. 1932).