Księgi Adresowe 1917, Kraków, Basztowa 14. Nekrologi warszawskie Bogdanowicz Zofia (Sas-Tustanowska), zm. 12.02.1990.