familysearch ślub 26.10.1867 z Janem Stanislawem Stoklosinskim w Sereth, Bukovina,