Szematyzm Królestwa Galicyi Urzędnik w Głównej Kasie Krajowej we Lwowie: 1877-1888 asystent, 1892-1897 oficjał. Księgi Adresowe 1897, oficyał głównej kasy krajowej, Lwów, Czarnieckiego 26; 1914, asystent biurowy, Czerniowce, Lazarethgasse 12.