Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj wylegitymowali się ze szlachectwa z przydomkiem Kotkowicz Tustanowski Mikołaj, Bazyli i Aleksander, Lwów Sąd ziemski, r. 1782; Drobna szlachta w Galicji, 1772-1848 wymieniony jako Tustanowski Bazyli z Bereżnicy (Hrubieszów, Lublin)