Agad Ślub 1789.02.20 Kasia c. Bazylego Tustanowski, lat 36. Mąż: Fedio Szernach, lat 54, Świadkowie: Jerzy Mohilnicki i Kasia Szernach. Bereżnica