Agad Urodziny 1794.01.04 Marianna. Rodzice Grzegorz Sozański i Anna c. Bazyli Tustanowski, Chrzestni: Grzegorz Tustanowski, szlachcic i Barbara Tustanowska. Bereżnica; Agad Urodziny 1795.01.04 Marianna. Rodzice Grzegorz Sozański i Anna c. Bazyli Tustanowski, Chrzestni: Grzegorz Tustanowski i Barbara Tustanowska. Bereżnica; Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Bereżnica, Barbara de Dobrzańska Tustanowska zgon 1798 Aug 27, mąż Michał dzieci Bazyli, Anastazja, Marianna, Jan, Dymitr.