Agad Ślub 1794.02.15 Justyna Tustanowska, lat 18. Mąż: Daniel Szernach, lat 28, Świadkowie:.01.Bereźnicki i.01.Wilinski. Bereżnica