Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Bazyli Tustanowski, szlachcic, zmazły 1828.03.1 w Bereżnicy. Żona Salomea 1-szy mąż Tustanowski, 2-gi mąż Bereżnicki.