Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Jan Tustanowski zmarł 1845 May 7 w Tustanowicach, zostawił dzieci: Stefan 1831 Dec 28 i Anastasia 1825 Feb 11.