Geni Daughter of Maciej Tustanowski i Agnieszka Tustanowska. Wife of Michał Baranowski 29 Oct 1843 ślub z Michałem Baranowskim. Age 24. Krzywcze/Czortków, Galicja, Austria