Geni Daughter of Franciszek Strzemiłowski i Zofia Strzemiłowska. Wife of Michał Tustanowski. Mother of Franciszek Tostanowski; Karolina Toustanowska; Justyna Tostanowska; Antonina Tustanowska i Anna Tustanowska; Agad Zgon 1881.02.07 Teresa Strzemiłowska, wdowa po Michale Tustanowskim. Lat 69 Iwanie Puste