Geni Daughter of Ignacy Tostanowski i Teresa Tostanowska, urodzona Dźwinogród nr domu 8. Sister of Marianna Toustanowska i Maria Tostanowska; Agad Zgon 1872.03.02 Anna Absatarów, Rodzice: Mateusz i Franciszka Tustanowska. Lat 2. Mielnica; (Dzieci: 1870-1872 Anna)