Geni Daughter of Tomasz Tustanowski i Anna Tustanowska. Wife of Józef Biernacki, ślub 6 lutego 1872, Iwanie Puste, Mielnica/Borszczów; Agad Zgon 1903.09.02 Paulina Biernacka z Tustanowskich, żona Józefa. Lat 40. Iwanie Puste; Agad Urodziny 1875.05.30 Aniela Biernacka. Rodzice Józef r. Antoni i Maria Gniazdowska i Paulina Tustanowska r. Tomasz i Anna Samborska. Chrzestni: Jakub Klemont i Franciszka Tustanowska żona Jana. Iwanie Puste; Agad Urodziny 1878.05.09 Antonina Biernacka. Rodzice Józef r. Antoni i Maria Gniazdowska i Paulina Tustanowska r. Tomasz i Anna Samborska. Chrzestni: Józef Samborski i Julianna Kaczkowska. Iwanie Puste; Agad Urodziny 1881.07.11 Michał Biernacki. Rodzice Józef r. Antoni i Maria Gniazdowska i Paulina Tustanowska r. Tomasz i Anna Samborska. Chrzestni: Jakub Klemont i Anna Gniazdowska. Iwanie Puste; Agad Urodziny 1884.06.20 Jakub Biernacki. Rodzice Józef r. Antoni i Maria Gniazdowska i Paulina Tustanowska r. Tomasz i Anna Samborska. Chrzestni: Jakub Klemont i Józefa Gniazdowska. Iwanie Puste; Agad Zgon 1880.28.09 Antonina Biernacka, Rodzice: Józef i Paulina Tustanowska. Lat 2. Iwanie Puste; Agad Zgon 1880. 29.09 Aniela Biernacka, Rodzice: Józef i Paulina Tustanowska. Lat 5. Iwanie Puste