Тостановская Надежда Федоровна; Ukraina Вашківці. Rozmowa Siostra mojego ojca, Nadieżda Teodorowna Tostanovska ur. 1933 roku, nigdy nie była zamężna, mieszka w Waszkowcach.